Datum predlozeni financni zpravy

Železnice v usnesení o fungování DPH od 1. ledna 2015 se staly základním prvkem tvořícím základ pro vypořádání operací registrační pokladny. I když ne každá osoba provozující obchodní kampaň musí mít takovou pokladnu.

Motion Free

Propuštění z důvodu držení pokladnyPokladny nejsou nutné pro osoby, jejichž roční nákupy nepřesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registrační pokladnu platí pouze pro společnosti, které prodávají pro finanční osoby a zemědělce. Společnosti, které mají povinnost provádět vypořádání s použitím registračních pokladen, musí zároveň zaregistrovat každou transakci, kterou obdržely po zakoupení pokladny. Naproti tomu společnosti, které v průběhu roku překročily své tržby ve výši 20 000 PLN, by měly po 2 měsících zahájit evidenci tržeb za použití pokladny, a to ode dne, kdy překročily uvedený limit. Finanční svazy nemusí být podniky, které poskytují vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby.Pomoc při nákupu hotovostiNákup v hotovosti je náklad několika set zlatých, ale podnikatel, který nakupuje na pokladnu, mohou vytvořit návrat až do výše 90% z kupní ceny, hodnota odpočtu nesmí překročit 700 zlotých. Chcete-li mít z tohoto odpočtu, podnikatel, který si koupil pokladnu musí platit ve vaší domácí daňového úřadu písemné prohlášení o sklízejí peníze před tím, než začne s používáním určitého označení, pokud jde o využívání finančních prostředků z dalších peněžních dokumentů a osvědčení o splnění záznamového zařízení s právními předpisy o DPH. Úleva dána na nákup peněz můžete ztratit, ale v případě, že hotovost není opravit. Podle zákona by měly být tržby Záznamové zařízení opravit alespoň jednou za 25 měsíců profesionálních služeb.Registrace pokladny závisí na povinnosti uchovávat kopie vydaných příjmů (po dobu 2 let a denních, týdenních a měsíčních zpráv (po dobu 5 let od konce účetního roku, ve kterém byly předloženy. Samozřejmě, že pokladník je povinen vydávat zákazníkům originální účtenky.