Konstrukce kolonoskopu

Výkon průmyslových zařízení a skladů může představovat riziko výbuchu. Taková nebezpečí vznikají, když výrobek přijímá kapaliny nebo pevné látky, které vytvářejí výbušné plyny nebo které obsahují výbušný potenciál, pokud jsou nesprávně smíchány.

Výbušná atmosféra se obvykle vyskytuje, když je v místech příliš vysoká teplota, nebo je-li tzv. Elektrický oblouk. Někdy hrozí nebezpečí výbuchu i v případě, že uvnitř místnosti vznikne jiskra.

Speciální továrny a výrobní závody jsou vždy dobře chráněny proti výbuchům, ale někdy je zde nedostatek myšlenek ve významech, jako jsou čerpací stanice, kde je riziko výbuchů často způsobeno lidmi, kteří jsou tam - nevyškolení, náhodní, padající cigarety na zemi nebezpečí.Zvláštní ochrana proti explozi by měla být rozšířena nejen během čerpacích stanic, ale i na letištích, čistíren odpadních vod a v bytech, kam se dostanou obilné mlýny. Kromě toho je nebezpečí výbuchu je v loděnicích, které ne každý ví.

Výše uvedená místa jsou obsažena v zákoně, což vyžaduje rozšíření zvláštní ochrany proti výbuchu. Aby mohli vlastníci a ženy rozhodovat o těchto bytech jednat legálně, musí prokázat certifikáty, jako jsou certifikáty EC a WE.

Většina předpisů týkajících se ochrany proti výbuchu je vytvořena Evropskou unií, což znamená, že stávající předpisy jsou přirozeně implementovány do svého právního řádu od okamžiku, kdy vstoupíme do Skupiny.Každý majitel obchodu, který je vystaven nebezpečí výbuchu, by měl přesně prokázat specifičnost místa ve zprávě a také ukázat možné scénáře situací, ve kterých může zasáhnout výbuch.